top of page

Landsbykulturens projekter gennem tiden

DSC07682.jpg

Renovering af laden

I foråret 2018 stod det klart, at en renovering af taget på laden var nært forestående. Taget var nedslidt og trængte til en udskiftning. Der blev indhentet tilbud fra lokale håndværkere på nye tagplader, isolering af tagetagen med beklædning i form af troltex og ny belysning. Samtidig blev adgangsforholdene til tagetagen forbedret med en ny ståltrappe. Renoveringen løb op i små 450.000 kr. Det lykkedes at samle pengene i løbet af sommeren og efteråret 2018 med hjælp fra Velux-fonden, LAG-midlerne og Landsbypuljen. I efteråret 2018 blev alt pakket ned og opmagasineret. Da håndværkerne var færdige i foråret 2019 forestod et kæmpe arbejde med at opbygge udstillinger, male, pakke tingene ud igen og indrette. Bestyrelsen og frivillige fra Vesterbølle har brugt utallige arbejdstimer og ca. 60 l hvid maling. Men nu fremstår tagetagen indbydende for vore gæster.

Jan17_90.tif

Albertis landauer

Vognen er bygget i 1902 til daværende justitsminister Alberti. Han blev senere berygtet for svindel som kostede statskassen 1.5 millioner og regeringen livet. Vognen er en fin gammel hestevogn, som netop var beregnet til finere herskaber, som f. eks. ministre. Alberti blev i 1910 idømt otte års tugthus for bedrageri mod staten og Den Sjællandske Bondestands Sparekasse for ialt. 16.9 millioner kroner. Alberti blev løsladt i 1917. I 1908 blev der afholdt auktion over Alberti´s ejendele, og vognen blev købt af forpagter C.C.Christensen, Voergaard Slot i Vendsyssel. Da han drog fra Voergaard i 1921, tog han vognen med. I 1947 overdrog han gården Østmark og dermed også vognen til sin datter og svigersøn, Julie og Harald Fabricius. Under krigen blev vognen brugt meget og den blev på Østmark indtil 1971, da den blev solgt til en landskabsarkitekt i Århus, fordi garagen den blev opbevaret i skulle bruges til andet formål! I 1975 kom vognen til Levende Landsbykultur. Vognen trængte til at blive sat i stand. Den havde været renoveret før - men ikke godt nok og den var efterhånden i ret ringe stand. Det var et stort arbejde, da der stort set ikke var et eneste stykke lige træ i vognen. Så man var nødt til at lave arbejdet i hånden. Vognen er lavet af både ask og fyrretræ. Skærmen er af læder og syet i hånden. Hvis vognen skulle renoveres af håndværkere ville det koste mindst 100.000 kr. eller måske mere. Arbejdet blev udført af Lindahl Nielsen i Ålestrup og der er anvendt 300-400 timer på at sætte landaueren i stand. Den bliver nu anvendt ved Levende Landsby arrangementet og ved andre særlige lejligheder.

bottom of page