top of page

 

Fortiden kalder:

 

I Vesthimmerlands kroge gemmer sig endnu svundne tiders historie og den må ikke glemmes! Således lød det i annoncen for afholdelse af orienteringsmøde i Vesterbølle skole den 17. marts 1971 kl. 20 med henblik på dannelsen af en forening for bygnings– og landskabskultur. På initiativ af lærer Karl Nielsen blev der på Vesterbølle skole den 17. marts 1971 afholdt et møde med et fremmøde på ca. 80 personer som med deres underskrift gav tilsagn om støtte til foreningen og dens formål. Den 22. marts 1971 blev der hos lærer Karl Nielsen afholdt stiftende generalforsamling, hvortil der var mødt 35 personer. Til den første bestyrelse valgtes: Formand Karl Nielsen Næstformand Oscar Mandrup Sekretær Kjeld Stephansen Kasserer Bent Pedersen Rådgiver i egnshistorie Alfred Møller Revisor Knud Jacobsen På mødet blev det bestemt at foreningens bomærke skulle være et ”studeforspand”

Den 15. august 1971 afholdt man skuespillet ”En hovdag på Hessel”. I foreningens ånd blev der på Hessel afholdt en høstdag som foregik som for ca. 150 år siden. Allerede i 1972 blev arrangementet udvidet til at foregå over 2 dage. De første mange år var der mellem 10.000-12.000 betalende gæster. I 1972 gav høstdagene på Hessel foreningen et overskud på godt 15.000 kr. Med dette flotte resultat skulle der nu være mulighed for at realisere foreningens ”Drøm” om eget hus. Netop på dette tidspunkt var der to huse på samme grund til salg i Vesterbølle. Man henvendte sig til sælgeren, Ford/Traktorkompagniet i Farsø, om besigtigelse af husene. På et møde den 13. januar 1973 blev det besluttet at købe husene til en pris på 50.000 kr. Der blev optaget et lån på 35.000 kr. i Gedsted Spare og Lånekasse. I efteråret 1975 besluttede foreningen at ansøge om optagelse hos Dansk March Forbund og dermed prøve at arrangere en marchtur. Den første march blev afviklet på Hessel den 27. maj 1976. Distancerne var 10-20 og 30 km og der deltog 429 deltagere. Arrangementet blev gennemført 6 gang i årene 1976-1982. I årene 1983 og 1984 afholdt man i stedet Lerkenfeld marchen.

Landsbykulturens 25 års

 

jubilæum I 1996 bevilgede Danmarkssamfundet Levende Landsbykultur en fane. Fanen blev ved en højtidelighed overrakt foreningen Valdemarsdag den 15. juni 1997 i Viborg Domkirke. Samme år tager foreningen navneforandring fra det lidt vanskelige navn ”Foreningen til bevarelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland” til det mere mundrette navn ”Levende Landsbykultur i Vesthimmerland”. I hele 1997 fejrede foreningen sit 25 års jubilæum, dog med den lille finesse at det rent faktisk var i 1996 foreningen rundede de 25 år, men bedre sent end aldrig!! Søndag den 29. juni 1997 var der særdeles perfekt vejr, da Landsbykulturen markerede sit 25 års jubilæum. Festlighederne startede over middag på Lerkenfeld Gods, hvor de flotte landauere og vogne var mødt frem for at hente de prominente deltagere. I den første karet, der var Albertis gamle landauer, steg fhv. Landbrugspræsident og godsejer H.O.A Kjeldsen og fru Helle Vibeke Kjeldsen op. I den næste landauer sad borgmester Per Bisgaard og fru Jonna sammen med Landsbykulturens formand Lindahl Nielsen og fru Ingelise fra Aalestrup. Den flotte kortege kørte derefter til Vesterbølle og hente pastor Thomas Felter i præstegården, hvorefter alle mødtes til kirkegang i Vesterbølle kirke.

På denne festdag blev foreningens fane indviet. H.O.A Kjelsen slog det første søm i fanen for Hendes Majestæt Dronningen. Dernæst slog borgmester Per Bisgaard den andet søm i for Fædrelandet, medens formand Lindahl Nielsen slog det sidste søm i for Landsbykulturen. Dagen sluttede med folkedans og åbent hus i laden og missionshuset med hjemmebagt kage og kaffe. I 1998 blev der påbegyndt en renovering af laden og udnyttelse af tagetagen. Vesterbølle Menighedsråd var i gang med en større renovering af byens missionshus og forærede således Landsbykulturen de gamle gulvbrædder, som så blev anvendt til gulv i tagetagen. I 2004 opstod ideen om at flytte høstdagene hjem til Vesterbølle, hvor det hele begyndte i 1971. 2004 blev således det sidste år Landsbykulturen stod bag høstdagene på Hessel. Det første år var Museumsgården Hougaarden centrum for arrangementet. Foruden høstarbejdet kunne man se gamle danske husdyrracer, en gammel skolestue og købmandsbutik, ligesom der var folkedans, arbejdende værksteder og forskellige boder.

Arrangementet er efterhånden blevet udvidet og hele byen er nu inddraget i Levende Landsby dagene den første weekend i august. Foruden Levende Landsby arrangeres der også gammeldags æblepresning, og et julemarked blev gennemført for første gang i 2017 og blev en stor succes og er nu en årlig tilbagevendende begivenhed. I foråret 2018 opstod ønsket om et nyt tag på laden. Der blev indhentet tilbud på udskiftning af tagplader, ny troltex beklædning og isolering samt ny belysning. Med hjælp fra Velux fonden, Lag-midlerne og Landsbypuljen lykkedes det at komme i mål med ønsket. I oktober 2018 blev hele tagetagen pakket ned med hjælp fra bestyrelsen og frivillige beboere i Vesterbølle, således at håndværkerne kunne gå i gang med arbejdet i januar 2019. Resultatet blev fremvist til Levende Landsby 2019. I skrivende stund er foreningen i gang med at søge penge til et nyt projekt. Foreningen er i den lykkelige situation at blive foræret mange kulturhistoriske ting og håber at komme i mål med det store ønske: En ny udstillingshal på 12x24 m med delvis udnyttelse af tagetagen på 144 m2 til en gammeldags skolestue og et samlingslokale og 2 toiletter.

158988_levende_landsby_4.jpg
bottom of page