top of page

Menighedsrådet

Medlemmer af rådet valgt i 2016

Formand
Kirsten Dollerup, Sognevejen 197, 9620 Aalestrup,
tlf. 9864 5250, mail: fam.dollerup@hotmail.com

Kontaktperson   Heidi Dyrvig Jensen

Kirkeværge   Asta Elkjær

Sekretær   Kirsten Ladekarl

Kasserer   Jens Dalsgård

menighedsraad-vesterboelle-2016.png
bottom of page