top of page

I gamle dage var der mange aktiviteter hos en købmand på landet. En af dem var opkøb af huder og skind. Det vil sige, at hvis nogen havde slagtet eller måske et selvdødt dyr, så kom landmanden til købmanden og fik huden afsat. Prisen kunne være lige fra 1 kr. og op til 10 kr., hvis der var særligt fint. Skindene blev bredt ud på jorden og her overstrøet med groft salt, og så blev de opbevaret i saltrummet. Der kom en skindhandler fra Hobro en gang om måneden, og så blev der handlet om hele partiet på en gang.

stamkunder i butikken - 1.tif

Dagligdagen i en købmandsbutik

landet

aars.jpg

En anden måde at drive forretning på var modtagelse af grise til slagteriet i Aars. I den ene fløj af ejendommen var der garage, hestestald og 2 svinestier. Folk kom gennende med deres grise og her blev de losset ind i den ene svinesti. Her stod en vægt og når de forlod vægten fik de et metalskilt med nummer fastgjort i øret. I 1912 blev der leveret 53 svin af 4 kr., i alt 212 kr. Transporten af grisene til Aars foregik pr. hestevogn. Dette stoppede dog omkring 1928.

I starten af 1920´erne blev der kørt 3 landture om ugen. Til præstegårdsmarken, til Knudstrup og til Lerkenfeldt. På disse landture blev der samlet æg med hjem. Næsten alle havde høns, og æggene skulle gerne kunne betale for købmandsvarerne.

Købmandshandelen åbnede kl. 6.30 om sommeren og kl. 7 om vinteren. Der var åben alle dage til kl. 18, men om lørdagen til kl. 21. En sådan lørdag aften kom der mange i butikken, både af de lidt ældre og byens karle, så der blev udvekslet nyheder. Sådan en lørdag aften kunne klokken godt blive 22 inden der blev lukket.

 

En begivenhed helt for sig selv var julehandelen. I den anledning kom der en del varer i butikken, som ikke var der til hverdag. Forretningen og vinduerne blev pyntet op med guirlander, flag og lidt gran til anden søndag i december. I dagene ind mod jul kom folk fra landet på besøg om aftenen for at forrette deres juleindkøb og aftenen sluttede med kaffe og kage i privaten. Så det var virkelig hektiske dage at være købmand de sidste dage op til lillejuledag, hvor der blev lukket kl. 16.

billede 622 1957 - 1.tif
billede 94 - 1.tif

De Vesterbølle købmænd

Det ser ud til, at Vesterbølle har haft 2 købmandsforretninger eller høkerforretninger, som de blev kaldt i gamle dage.

Den ene forretning var beliggende på hjørnet nedenfor kirken. Ejendommen (Tolshøj 12) er udstykket fra den nuværende Hougaarden. Forretningen menes grundlagt i 1888, men af hvem er usikkert. En ting er dog helt sikkert, det har ikke været gyldne tider for handelen hele tiden på denne tid. Men det vides, at indehaveren af forretningen den 19. april 1898 hedder J. Th. C. Kayser, for denne dato bliver han erklæret konkurs ved herredsretten i Hobro, hvor forretningen overtages af Christine Siticum, der boede på Halskov Rev ved Korsør.

Forretningen bliver 10. september 1898 solgt til købmand Niels Nielsen. Købesum 2200 kr. + pantegæld til Hobro bank på 2000 kr. Niels Nielsen drev butikken indtil 1. juni 1937, hvorefter den blev overdraget til Niels Nielsens søn Jacob som drev den til 6. marts 1944, hvor den blev solgt til købmand Knud Jacobsen, som lukkede den i 1981.

​​

billede 69 - 1.tif

En overgang drev Jens Nielsen Kynæb høkerforretning i Højtrines hus eller Julienes hus (Katbakken 5), som det også blev kaldt. Men tiderne her var heller ikke for gunstige, for den 8. januar 1903 overtager grosserer Poul Christensen, Viborg ejendom og forretning, der så blev lukket. Men Jens Kynæb havde været forudseende, for allerede i november 1902 køber han huset, der senere fik navnet ”Bankhuset” (Vejgrenen 1). Herfra fortsatte Jens Kynæb med at handle en tid, men intet ville lykkes for ham. Banken for Hobro og omegn måtte overtage ejendommen, og varerne blev solgt på auktion. I en del år var Niels Nielsen ene om at drive høkerbutik i Vesterbølle.

Højtrines hus - 1.tif
24547_1332159357045_1255349_n.jpg

I 1906 byggede Niels Nielsens søster Marie og hendes mand, Arent Jensen forretning på en grund (Tolshøj 7) udstykket fra Niels Frederiksen Dalsgaards gård (Tolshøj 4). Der blev skrevet skøde i 1906 men byggeriet begyndte sandsynligvis allerede i 1904.

Her var det meningen, at Marie skulle drive systue sammen med en butik med lidt manufaktur og lingeri. Marie drev en overgang en ret stor systue med 3-4 damer ansat. Systuen og forretningen var meget berømt for fremstilling af præstekraver.

Hendes mand var uddannet tømrer, men i 1912 sælger Marie og Arent forretning med ejendom til købmand Jens Lillethorup. Så var der igen 2 købmandsforretninger i byen. Der har dog altid været et godt forhold de 2 forretninger i mellem.

Jens Lillethorup sælger forretningen den 1. juni 1929 til købmand N.P.Rasmussen som sammen med sin hustru Anne driver den videre indtil N.P. Rasmussens pludselige død i 1957. Herefter overtager sønnen og svigerdatteren, Karl og Ingrid Rasmussen forretningen. De driver den indtil 1973, hvor de lukker den. Så er der igen kun 1 købmand i byen. I en kort periode i starten af 1990érne havde en ung mand Dennis Sørensen en kiosk i forældrenes ejendom, den daværende Knud Jacobsens købmandsbutik.

 

I dag er der ingen butikker tilbage i Vesterbølle og folk må køre udenbys for at handle dagligvarer.

Skrevet af Hanne Kudahl

billede 5.tif
N. P. Rasmussen.jpg
Købmand Nielsen - 1.tif
ella, bent og knud jacobsen - 1.tif
bottom of page