top of page

Vesterbølle skole

I 1954 var skoleforholdene i Vestebølle moden til nytænkning. Den næsten 100 årige skole i vesterbølle var næsten faldefærdig med utæt tag, som regnen silede igennem. Derfor sender Vesterbølle Sogneråd ansøgning om byggetiladelse til ministeriet, og man håber at kunne starte byggeriet af ny skole i april-september 1955. Arkitekt Splittorff i Viborg udarbejder detailtegninger. Byggeriet anslåes til at ville koste 205.000 kr uden lærerbolig. Byggeriet blev færdig i 1958 og den 15. august 1958 begyndte undervisningen i den nye Vesterbølle skole.

Vesterbølle skole blev indviet den 15. november 1958 ved en smuk festlighed og børnene sang til indvielsen, ” Der er ingenting der maner”, hvorefter førstelærer Chr. Christiansen, hejste det smukke flag, som håndværkerne havde skænket. Derefter gik børnene til deres klasseværelser. Stiftsamtsmand Egede Larsen, fra Viborg var mødt op med frue og gik fra klasseværelse til klasseværelse. Det blev en skoledag, børnene nok skal huske. Inden de fik fri, fik de serveret kage og sodavand.

Efter gennemgangen samledes man i gymnastiksalen til frokost, hvor sognerådsformand, grd. Ingvard Dollerup bød velkommen. Der var taler ved stiftsamtmand Egede Larsen og pastor Hauvinkel. Murer Anders Møller fra Aalestrup takkede på håndværkernes vegne. Endvidere talte el-installatør Hessellund og kæmner N. K. Nielsen, Aalestrup.

scan0492 - 1.tif
billede 237.jpg

Lørdag aften festede alle sognets beboere i gymnastiksalen. Der var fælles kaffebrod og førstelæreren viste en underholdende film på det nyerhvervede forevisningsapparat.

Den nye skole var en 4-klasset skole med hverdagsundervisning, mens den tidligere var en 2-klasset skole med skolegang hver anden dag. Foruden gymnastiksal er der bad, skolekøkken, 3 klasselokaler og faglokale til sløjd. Den nye skole blev bygget som samlingssted for sognets beboere. Den nye gymnastiksal kunne bruges til møder og fest med servering, idet der var indrettet et køkken ved salen. Yderligere var der et dejligt bibliotek med udlån til både børn og voksne.

Skolen har kostet 522.000 kr, grunden 25.000 kr og planering 18.000 kr. Dertil kommer 50 borde og stole til gymnastiksalen. Den nye lærerbolig kostede 147.000 kr.

Skole og lærerbolig kostede i alt 712.000 kr.

Skolens håndværkere var:

Murerarbejdet: Aage Nielsen, Møldrup

Jordarbejdet: Stadsingeniør Svend Povlsen, Løgstør Tømrer/snedkerarbejdet: Carl Sørensen, Vesterbølle Glarmesterarbejdet: G. Bang Linde, Kjellerup

El-installation: V. Bojsen, Aalestrup

Blikkenslager og tagbelægning: Hilmar Larsen, Farsø

Varme og sanitet: Ole Olsen, Vesterbølle

Malerarbejdet: Vald. Jensen, Farsø

Projekterende ingeniør: V. Nørgaard Nielsen, Viborg

Lærerboligens håndværkere var:

Murerarbejdet: Jens Bertelsen, Aalestrup

Tømrerarbejdet: Johannes Elkjær, Vesterbølle Snedkerarbejdet: Carl Sørensen, Vesterbølle Blikkenslager/tagbelægning: Erik Nielsen, Aalestrup

El: A.C. Hessellund, Gedsted

Varme-sanitet: Ole Olsen, Vesterbølle

Malerarbejdet: Erik Guldbrønd, Gedsted

​​

Handman Værktøj
billede 35.tif

De første lærere var Kirstine Poulsen og Chr. Christiansen.

I 1959 blev Kristian Adolf Søndergård, Nykøbing Mors ansat som lærer på skolen. I en årrække var også lærer Christensen tilknyttet skolen. I slutningen af 1960 érne kom ægteparret Lene og Jørgen Jensen, Gedsted til skolen. Med dem startede en ny epoke med lejrskoleture, skolefester og klubarbejde for skolens elever en aften om ugen. I 1979 oprettede Bodil og John Eriksen, ”Færgegården” i Knudstrup Vesterbølle Ungdomsklub. De samlede 75 børn i skolealderen 2 timer hver onsdag aften på Vesterbølle skole, hvor man hyggede og der blev spillet forskellige bordspil. Hvert medlem betalte 10 kr. for en sæson og dette beløb gik til afholdelse af julefest.

Spejderne i Vesterbølle brugte også skolens gymnastiksal til afholdelse af bankospil og foårsmarked, ligesom skolen gennem mange år var omdrejningspunkt for utallige familiefester, folkedans og dilettant.

 

Men alt får en ende og i 1982 stod det klart at skolens overlevelse hang i en tynd tråd på grund af svigtende børnetal. Børnene blev overflyttet til Gedsted skole og med en stor indsats af lokalbefolkningen blev bygningerne solgt til Vesterbølle Efterskole.

Skrevet af Hanne Kudahl

billede 36 - 1.tif
bottom of page