top of page
billede 379 1.tif

Den gamle Telefoncentral

Vesterbølle central blev oprettet den 28. december 1912 med 7 abonnenter. Telefoncentralen lå i ejendommen som nu har adressen Tolshøj 15 (ved siden af Missionshuset).

Centralen nåede at have 3 bestyrere:

Anna Kyhnæb fra 1912-21, Niels Kyhnæb fra 1921-51 og Margrethe Thomassen (født Christensen) fra 1951-62.

Optagelserne er fra 1962, samme år som centralen blev nedlagt og de 58 abonnenter blev lagt ind under

Gedsted Central. 

Familien fortæller, at Margrethe aldrig kom sig over savnet af omstillingsbordet. Hun døde den 21. september 1964.

Telefoncentralen kan i dag ses på

Danmarks Cykelmuseum  i Aalestrup.

Kattenes mødested

I landsbyen Vesterbølle kan folk køre ad ”Katbakken”. Det er ingen bakke, men en vej som mange andre. Navnet kommer derimod godt nok fra en bakke i nærheden, og den var i gammel tid kendt for sin ”kattejammer”. Dvs sådan lød det i menneske ører, kattene opfattede det måske nok så romantisk,

for folk vidste også godt, at henne på bakken

”mødtes hankatten med hunkatten”.

Så blev bakken kaldt ”Katbakken”, og da den nærliggende vej skulle have navn, ja så blev den kaldt ”Katbakken”, uden at nogen tør garantere, at kattene følger just den vej til stævnemøde i måneskin. De går stadig deres egne veje, kattene!

Kat stirrer ud af vinduet
Lerkenfeldt.jpg

Lerkenfeldt

Træk af Lerkenfeld´s historie.

Den første ejer, der nævnes i forbindelse med Lerkenfeld eller Bonderup, som det hed den gang var Per Gødiksen,

der i 1455 til Oluf Jensen solgte alle de rettigheder hans hustru havde arvet i Bonderup efter hendes salig mand.

Den 19. Marts 1792 købte Mikkel Kjeldsen i forening med sine brødre Jens og Peder Lerkenfeld af major Lüttichau for 73.000 rigsdaler og siden har Lerkenfeld været i slægten Kjeldsens eje.

Læs hele historien om Lerkenfeldt.

Læs H.O.A Kjeldsens tale fra 2014.

Hougården

I 1406 blev Hougården solgt til dronning

Margrethe den Første af Danmark.

Her kunne man møde den jyske hest, som der på dette tidspunkt ikke var mange af.

Læs meget mere om Hougården herunder :

soldaten, fattig ell og tordenkalven.jpg

Fattig Ell

Karl Nielsen og Morten Christiansen fortælling om Fattig Ell, samt redegørelse af lokalhistoriker Edith Overgaard.

Ell bliver født i Østerbølle i 1823, som datter af Niels Pedersen og hustru Mette Nielsdatter. Ell var ikke engang fyldt 1 år og hendes søskende, en bror på 2 år og en søster Ane Kirstine på 6 år, stod nu uden forældre og uden egentlig forsørgelse.

Resten af Ell´s tilværelse er styret og administreret af Vesterbølle fattigvæsen.

Læs den spændende historie her :

Dec07_01.jpg

Karl Nielsen

Karl Nielsen var født den 31. oktober 1919 på ”Aagaarden” i Vesterbølle, som søn af Ane Katrine og Niels Kristian Nielsen.

I 1966 købte Karl Nielsen udbygningerne til Hougaarden primært for at have stald-og foderplads til familiens får og jyske heste.

I sommeren 1979 åbnede Inger og Karl Nielsen landsbymuseet i Vesterbølle. Karl Nielsen havde planer om levendegøre Vesterbølle en hel uge om sommeren.Karl var således på sin vis forløberen til de nuværende Levende Landsby dage i Vesterbølle.

Læs hele historien her :

billede 658 - 1.tif

Købmændene

i Vesterbølle

Det ser ud til, at Vesterbølle har haft 2 købmandsforretninger eller høkerforretninger, som de blev kaldt i gamle dage.

Den ene forretning var beliggende på  Tolshøj 12,

den anden på Tolshøj 7.

I gamle dage var der mange aktiviteter hos en købmand på landet. En af dem var opkøb af huder og skind.

Læs hele historien om de 2 købmænd

og om dagligdagen i butikkerne i gamle dage.

billede 86 - 1.tif

Skolevæsenet i

Vesterbølle sogn

Undervisningen i Vesterbølle sogn har nok ikke adskilt sig væsentlig fra undervisningen i andre sogne.

Der er sket meget, siden de første skoler blev oprettet. Skolernes drift og lærernes vilkår var anderledes dengang.

I 1917 var der over 80 elever i Vesterbølle skole.

Læs historien om skolevæsenet i Vesterbølle.

billede 237.jpg

Vesterbølle skole

I 1954 var skoleforholdene i Vestebølle moden til nytænkning.

Vesterbølle skole blev indviet den 15. november 1958.

Skolen har kostet 522.000 kr, grunden 25.000 kr og planering 18.000 kr. Dertil kommer 50 borde og stole til gymnastiksalen. Den nye lærerbolig kostede 147.000 kr.

Læs historien om Vesterbølle skole.

lærerstab 1983.JPG

Vejen til Efterskolen

Knud Rasmussen gjorde et kæmpe arbejde for at få Vesterbølle Efterskole startet.

Det er for en stor del hans fortjeneste, at skolen på så kort tid blev en realitet.

Før skolen kunne anerkendes som efterskole, skulle der ansættes et forstanderpar. Det var en spændende fase og ikke uden betydning for skolens ve og vel, ja også skolens fremtid, hvem der blev valgt til dette job.

Læs historien om Vesterbølle Efterskole

bottom of page