top of page

Broen over lilleåen

En lille ide´ bliver til et stort projekt

Lidt uventet, fik bestyrelsen kort før julen 2016, en mail fra Vesthimmerlands kommune, med tilladelse til at etablere en gangbro over Lilleåen. Tilladelsen var svar på en ansøgning fra Park, Havn og Natur tilbage i 2012, som var indsendt i forbindelse med et projekt, som skulle etablere et system af gangstier omkring Vesterbølle. Projektet blev dengang ikke til noget. Men med tilladelsen, er der anledning til at tage projektet op til overvejelse igen. En anden idé, som vi i bestyrelsen har leget med, er et forslag om en vandresti til Gl. Ullits.

Det store projekt

går igang

I starten af 2018 ansøgte Vesterbølle Sogns Beboerforening i samarbejde med Gedsted Beboer- og Erhvervsforening og Gl. Ullits Borgerforening således om midler til etablering af et stisystem mellem de tre landsbyer; herunder opførelse af en gangbro over Lerkenfeldt Å. De tre foreninger udarbejdede en samarbejdsaftale, som fastlagde forening-ernes ansvar og roller i forbindelse med etablering og efterfølgende drift af den kommende sti.

Takket være tilsagn om store tilskud, håber vi at få de sidste støttetilsagn på plads i løbet af foråret. Fredningsnævnet har godkendt broens placering og konstruktion, og kommunen har meddelt, at man er klar til at give de nødvendige dispensationer.

Formålet med stien var:

1. At styrke kendskabet til det enestående natur- og kulturlandskab i Lerkenfeldt Ådal   2. At udvide mulighederne for rekreative friluftsoplev-elser i området

3. At styrke samarbejde og samfærdsel mellem de tre landsbyer. Forud for ansøgningen havde Vesthimmerlands Kommune valgt at understøtte stiprojektet gennem et initiativ, hvor formålet var at fremme den fysiske formidling af Lerkenfeldt Ådal. Dette initiativ modtog blandt andet økonomisk støtte fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen ønskede i samarbejde med de tre foreninger at anvende arbejdet med at udvikle Lerkenfeldt Ådal-stien som et eksempel på, hvordan borgere kan udvikle stier i kommunen.

Omdrejningspunktet for stiprojektet var en stigruppe bestående af frivillige repræsentanter fra de tre landsbyer. Stigruppen varetog gennem hele forløbet en lang række arbejdsopgaver som eksempelvis:

-dialog med lodsejere

-etablering af selve stien

-henvendelse til og dialog med lokale sponsorer

-samarbejde med kommunen

-fremskaffelse af gode historier om området

-plan for drift og vedligeholdelse af stien

Brobyggeriet er i gang

Mandag den 21. januar blev materialerne leveret

på pladsen ved åen med hjælp fra Vesterbølle Maskinstation. Samme dag blev den første pæl spulet ned i brinken, og i løbet af uge 4 kom brodækket på plads. I skrivende stund mangler endnu opsætning af trapper og rækværk. Når det er på plads, går vi i gang med etablering af stiforløb på begge sider.

Lokale fortællinger blev det bærende element i formidlingen af stien, der formidles via en fysisk folder med et over-sigtskort samt pælemarkører langs stien. Stien bliver endvid-ere registreret i STIGUIDE HIMMERLAND app’en, hvor man kan gå på opdagelse i de mange fortællinger.

Søndag d.30 juni 2019 var projektet færdigt.

Hent STIGUIDE HIMMERLAND appen i GooglePlay eller AppStore. Appen er gratis.

bottom of page